Kontakt:

Brian Conradsen

Lars Nielsen

Maiken Nielsen

Thomas Jensen

Steen Schytte

Assistent/statist.

Ejer/statist.

Assistent/statist.

Rådgiver/statist.

Skuespiller

Telefon: +45 22 74 18 79

Sprog:

Dansk

Engelsk

Forstå:

Svensk

Norsk

Tysk

Sprog:

Dansk

Engelsk

Sprog:

Dansk

Engelsk

Forstå:

Tysk

Sprog:

Dansk

Engelsk

Forstå:

Tysk

Svensk

Norsk