top of page

Mobil telefoner

ALCATEL

OT 331 årgang 2003

OT 535 årgang 2003

ERICSSON

A2618 årgang 2000

HTC

One V årgang 2012

One X årgang 2012

HUAWEI

Ascend Y300 årgang 2012

LG

KF300 årgang 2008

GS290 årgang 2010

P990 årgang 2011

MOTOROLA

Timeport P7389 årgang 2000

T 190 årgang 2002

Nokia

 Talkman 520 årgang 1984

 5160i årgang 1998

 1110 årgang 2005

  6111 årgang 2005

5300 XpressMusic årgang 2006

5310 XpressMusic årgang 2007

6120 classic årgang 2007

5320i XpressMusic årgang 2009

6700 classic Gold Edition år 2009

2110 årgang 1993

3310  årgang 2000

 1600 årgang 2005

  6111 årgang 2005

  5300 XpressMisic årgang 2006

  5310 XpressMisic årgang 2007

 N79 årgang 2008

5800i XpressMusic årgang 2009

X3-00 blå årgang 2009

 5110 GSM årgang 1998

 6100 årgang 2002

  6061 årgang 2005

  6111 årgang 2005

  6300 årgang 2006

  6120 årgang 2007

2720 fold årgang 2009

6303 classic årgang 2009

X3-00 rød årgang 2009

105 årgang 2013

Panasonic

EB GD30 årgang 1999

Philips

Diga "fodbold" årgang 1997

bottom of page